MÂÄK

MÂÄK

Best of JAZZ
08/02
20:30

 

MÂÄK

Mâäk, l’un des plus anciens et des plus actifs groupes avant-gardistes de jazz de la scène belge, vous présente son projet en quintet composé de morceaux originaux influencés par diverses rencontres artistiques lors de voyages en Afrique notamment. Créé au milieu des années 1990 autour du trompettiste Laurent Blondiau sous la forme d’un quartet jazz délibérément classique, l’ensemble est devenu un collectif international de musiciens audacieux.

________

Mâäk, een van de oudste en meest actieve avant-garde jazzgroepen op de Belgische scène, presenteert zijn project in kwintet, samengesteld uit originele stukken die zijn beïnvloed door verschillende artistieke ontmoetingen tijdens reizen naar met name Afrika. Het ensemble, gecreëerd in het midden van de jaren negentig rond de trompettist Laurent Blondiau in de vorm van een opzettelijk klassiek jazzkwartet, is uitgegroeid tot een internationaal collectief van gedurfde muzikanten.

________

Mâäk, one of the oldest and most active avant-garde jazz groups on the Belgian scene, presents his project in quintet composed of original pieces influenced by various artistic encounters during trips to Africa in particular. Created in the mid-1990s around the trumpet player Laurent Blondiau in the form of a deliberately classical jazz quartet, the ensemble has become an international collective of daring musicians.

 

Ticket: 
8 / 6 EUR
Opening doors: 
19:00
Share to a friend :