Jazz Valse Manouche

Jazz Valse Manouche

Christophe Astolfi Trio
19/04
20h30
  •  


    Le Trio, entièrement consacré aux valses swing, valses manouches et valses gitanes, propose également des arrangements originaux de valses légendaires arrangées pour la guitare manouche. Au programme: Django Reinhardt, Jo Privat, Pierre » Baro » Ferré, Michel Peguri, Frederic Chopin, Gabriel Fauré et des compositions inédites! 
     

    NL  Het trio, volledig gewijd aan swingende walsen, zigeunerwalsen en zigeunerwalsen, biedt ook originele arrangementen van legendarische walsen gearrangeerd voor zigeunergitaar. Op het programma: Django Reinhardt, Jo Privat, Pierre "Baro" Ferré, Michel Peguri, Frederic Chopin, Gabriel Fauré en nieuwe composities!

    EN  The trio, entirely dedicated to swing waltzes, gypsy waltzes and gypsy waltzes, also offers original arrangements of legendary waltzes arranged for gypsy guitar. On the program: Django Reinhardt, Jo Privat, Pierre "Baro" Ferré, Michel Peguri, Frederic Chopin, Gabriel Fauré and new compositions!

 

Ticket: 
8/5 €
Opening doors: 
19,00
Share to a friend :